Reklamacje

REKLAMACJA

  • Reklamowany towar należy odesłać wraz z opisem i podaną przyczyną reklamacji (krótki opis wady, data i okoliczności ujawnienia, żądanie reklamującego) na adres:

 

Ottanta

ul. Unii Europejskiej 10,

32-600 Oświęcim.

Formularz reklamacji LINK.

  • O sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformujemy mailowo lub listownie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, towar zostanie wg możliwości : naprawiony lub wymieniony na nowy i odesłany do klienta, lub jeśli naprawa i wymiana nie będą możliwe wartość towaru zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty uznania reklamacji.

  • Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013
    Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/